ردیف نام و نام خانوادگی دو استقامت12دقیقه سرعت نیمه زمین دراز و نشست شنا نمره
1 حسام بوستانی 20 2.28 49 30 33
2 وحید حق نگهدار 20 2.37 49 44 33
3 علی صفری 20 2.30 56 30 32
4 شهرام معینی 20 2.33 47 40 32
5 احمد علی حسینی دوست 20 2.33 46 39 30
6 فواد صابری 20 2.30 47 25 29
7 حسین علیپور 20 2.29 42 30 29
8 محمد جواد خادم جمزه 17 2.60 - 32 29

 

منبع : تیم فوتسال بانک مسکن فارس |نتایج دومین تست بدنی
برچسب ها :